Testík 1 - klikni na nadpis

09.11.2012 10:44

 

Testík pro chytré hlavičky
 
1. Co udělal Hospodin Kainovi za bratrovraždu?
a) zabil ho
b) vzal mu řeč
c) oslepil ho
d) zchromil ho
e) označil ho znamením
f) nic mu neudělal
 
2. Co bratři provedli s Josefem?
a) zabili ho
b) zbili ho
c) prodali ho do otroctví
d) uvrhli ho do vězení
 
3. Když Mojžíš pobýval na Sinai, Izraelci si udělali sošku:
a) lva
b) člověka
c) koně
d) telete
e) orla
f) velryby
 
4. Čím David zabil Goliáše?
a) lukem
b) oštěpem
c) samostřílem
d) dýkou
e) puškou
f) prakem
 
5. Cheopsova pyramida stojí v
a) Sýrii
b) Bolívii
c) Mexiku
d) Řecku
e) Egyptě
f) Malaisii
 
6. Král Joziáš získal přízvisko:
a) král modlitebník
b) král reformátor
c) král bojovník
d) král ukrutný
e) král lenoch
f) král jedlík
 
7. Kolik máme v Novém zákoně evangelií?
a) 2
b) 8
c) 6
d) 3
e) 4
f) 12
 
8. Apoštol Pavel pocházel z
a) Tarsu
b) Damašku
c) Bagdádu
d) Říma
e) Jeruzaléma
f) Betléma