Informace o nás

V této části webu můžete v levo v modrém menu rozkliknout historii sboru, kde je zachycena historie evangelictví na Brandýsku i historie samotného sboru. Část Otázek a odpovědí se snaží podrobněji objasnit některé věci týkající se naší církve, sboru a sborového života (tzv. církevní praxe).